O Fundacji

Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie:

  1. Pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.
  2. Pomocy doraźnej w zaspakajaniu codziennych potrzeb dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.
  3. Pomocy w edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.
  4. Ochrony i promocji zdrowia dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.
  5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu u dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych.
  6. Edukacji dzieci z domów dziecka, dzieci w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z innych placówek opiekuńczych w zakresie ochrony zwierząt i pomocy zwierzętom.
  7. Wsparcie organizacji i osób zajmujących się pomocą zwierzętom.

Fundacja One Day

KRS: 0000530905    

REGON: 360197989

NIP :9512385835

 

http://www.krs-online.com.pl/fundacja-one-day-krs-1497348.html